25 мая 2024, Суббота

Форум туристов собирает ремесленников Казахстана

24 ноября 2018 года в Астане пройдет форум туристов «Ұлы дала елі»
Фото: Форум.

На сегодняшний день ремесленничество, как вид деятельности, является неотъемлемой частью национальной культурной идентификации и необходимой составляющей индустрии туризма, которую необходимо поднять на новый уровень.

В этой связи, а также с целью повышения уровня профессиональной компетенции ремесленников, НПП РК совместно
с АО «НК «Kazakh Tourism» проводят форум «Ұлы дала елі» на тему «Микро-бизнес. Традиции. Возможности».

В рамках форума пройдёт пленарное заседание с участием международных спикеров в области ремесленничества (Германия, Узбекистан, Киргизия и др.), а также мастер-классы по развитию навыков продаж, брендирования и продвижения продукции ремесленничества.

Приглашаем ремесленников Павлодарской области принять участие в Форуме.

__________________________________________________________________

Қазақстан қолөнершілері Туристтік форумда

 2018 жылдың 24 қарашада Астана қаласында «Ұлы дала елі» Туристтік форумы өтеді.

Бүгінгі күні қолөнер кәсібі жаңа  деңгейге көтеруге қажетті ұлттық мәдениетіміздің ерекше қажетті бөлігі және туристтік индустрияның құрамдас бөлігі болған іс болып табылады.

Осыған орай, қолөнершілердің кәсіби деңгейін жоғарылату мақсатында, ҚР ҰКП «ҰК «Kazakh Tourism» АҚ-мен бірлесе отырып «Микро-бизнес. Дәстүрлер. Мүмкіндіктер» тақырыбында «Ұлы дала елі» Туристтік форумын өткізеді.

 Форум аясында қолөнер кәсібі саласындағы халықаралық спикерлардың (Германия, Өзбекстан, Кырғызстан және т.б.) қатысуымен пленарлық отырыс өткізіледі, сондай-ақ өнімді сату, брендтау және қолөнер өнімдерін бойынша мастер-класстар ұйымдастырылады.

Павлодар облысының қолөнершілерін Форумға қатысуға шақырамыз.