20 апреля 2024, Суббота

Упрощена процедура открытия пенсионного счета в ЕНПФ

При поступлении первого взноса
Фото: SALEM.

С 8 января 2019 года в соответствии с внесенными изменениями в пенсионное законодательство Республики Казахстан (ЗРК от 26.12.2018г. №203-VI) для открытия в ЕНПФ индивидуального пенсионного счета (ИПС) по учету обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться в ЕНПФ с целью оформления заявления об открытии ИПС, в том числе посредством веб-сайта ЕНПФ.

В случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ открытого ИПС по учету ОПВ счет будет открываться в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса.

При этом идентификация физического лица будет осуществляться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ОПВ, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания ЕНПФ будет получать из информационных систем государственных органов.

Напоминаем, что ранее для открытия ИПС по учету ОПВ физическому лицу необходимо было оформить заявление об открытии ИПС.

Отметим, что порядок открытия ИПС по учету обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов остается прежним.

При этом для удобства вкладчиков (получателей) открытие ИПС по учету добровольных пенсионных взносов (в свою пользу) возможно осуществить онлайн на сайте ЕНПФ при наличии актуального ключа ЭЦП.

 

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Контакты для СМИ: press@enpf.kz

 

________________________________________________________________

БЖЗҚ-да зейнетақы шотын ашу рәсімі оңайлатылды

 

2019 жылдың 8 қаңтарынан бастап БЖЗҚ-да міндетті зейнетақы жарналарын (МЗЖ) есепке алу бойынша жеке зейнетақы шотын (ЖЗШ) ашу үшін жеке тұлғаға ЖЗШ ашу жөніндегі өтінішті рәсімдеу үшін БЖЗҚ-ға, оның ішінде Қордың веб-сайты арқылы жүгінудің қажеті жоқ. Енді жеке тұлғаның БЖЗҚ-да МЗЖ есепке алу бойынша ашылған зейнетақы шоты жоқ болса, алғашқы жарна келіп түскен кезде зейнетақы шоты Қордың ақпараттық жүйесінде автоматты түрде ашылады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасына (ҚР 26.12.2018ж. №203-VI Заңы) тиісті өзгерістер енгізілді.

Бұл ретте жеке тұлға МЗЖ аудару кезінде төлем тапсырмасының электрондық форматында көрсетілген дербес деректер (тегі, аты, әкесінің аты, жеке сәйкестендіру нөмірі, туған күні) бойынша сәйкестендіріледі. Ал жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері бойынша қажетті мәліметтерді Қор мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен алатын болады.

Еске саламыз, бұған дейін жеке тұлға МЗЖ есепке алу бойынша ЖЗШ ашу үшін шот ашу жөнінде тиісті өтінішті рәсімдеуге міндетті болатын.

Ескере кететін жәйт, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша ЖЗШ ашу тәртібі бұрынғыша өзгеріссіз қалады.

Айта кетелік, электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) бар болған жағдайда, ерікті зейнетақы жарналарын (өз пайдасына) есепке алу бойынша жеке зейнетақы шотын БЖЗҚ сайтында онлайн тәртібінде ашуға болады. Бұл салымшылар мен алушылар үшін өте ыңғайлы.

 

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы

БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz